Personuppgiftspolicy och cookies

Personuppgiftspolicy och cookies 2018-05-24T11:36:10+00:00

Personuppgiftspolicy

Vilken typ av personuppgifter SportsMed samlar in och varför

På SportsMed samlar vi in personnummer och kontaktuppgifter till patienter, för att enligt patientdatalagen kunna journalföra patienter som vi undersöker och behandlar. Det åligger patienten att meddela oss om ändring av personuppgifter (inklusive kontaktuppgifter) ändras.
För att utveckla och säkra vårdens kvalitet rapporterar SportsMed patientuppgifter till nationella operationsregister. Syftet är att förbättra kvalitén inom olika operationsområden. Uppgifter är sekretesskyddade och behandlas på samma sätt som journaluppgifter och tas bort när de inte längre behövs. Du kan få dina uppgifter borttagna eller tacka nej till att bli registrerad.
SportsMed samlar också in personuppgifter vid anställningar för att kunna hantera anställningar och löner. Det åligger den anställda att meddela oss om ändring av personuppgifter (inklusive kontaktuppgifter) ändras.

Rättslig grund för insamling

Patientdatalagen ger oss rättslig grund till att dokumentera all typ av patientkontakt.
Patientuppgifterna lagras enligt patientdatalagen i minst 10 år.
Anställningsuppgifter lagras enligt bokföringslagen som kräver att räkenskapsmaterial sparas i 7 år.

Utlämning av personuppgifter

Vid journalbegäran från patienten finns två alternativ för utlämning av journal. 1. I receptionen på SportsMed mot uppvisande av legitimation. 2. Journalen skickas via vårdrummet där patienten måste logga in med Bank id. I båda fall dokumenteras detta i journalen.
Samma vägar används vid rättning av felaktiga uppgifter efter överenskommelse med vårdgivare.
Vid begäran skickar vi journalhandlingar till patientens försäkringsbolag. Uppgifterna skickas via system med säker inloggning.
Vi lagrar personuppgifter i journalsystem och lönesystem, systemadministratörer har tillgång till en begränsad del av dessa uppgifter.

Radering av personuppgifter

Vi följer vad patientdatalagen säger om radering av uppgifter i journal. I denna står att patienten måste göra en ansökan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och de beslutar om journalförstöring.

Kommunikation

SportsMed skickar uppgifter med personuppgifter via vårdrummet där patienten loggar in med Bank id. Enklare uppgifter som exempelvis påminnelser om besök eller ändring av besökstid/operationstid skickas via sms.
I många fall behöver SportsMed kommunicera personuppgifter vidare för externa undersökningar etc. Vid kommunikation av personuppgifter mellan SportsMed och externa aktörer (exempelvis försäkringsbolag, röntgenavdelningar etc.) använder vi i möjligaste mån vägar med så kallad säker inloggning. Fakturering sker i de flesta fall via post, i vissa fall digitalt, fakturor kan innehålla personuppgifter.

Om du som patient eller anställd har synpunkter på hanteringen av personuppgifter på SportsMed är du välkommen att höra av dig till oss på 031-81 80 83 eller info@sportsmed.se alternativt har du möjlighet att vända dig till dataskyddsinspektionen 08-657 61 00 eller datainspektionen@datainspektionen.se

Personuppgiftsansvarig på SportsMed

Styrelsen SportsMed: Adad Baranto, Klas Halldin, Mikael Dalén Tel: 031-81 80 83 E-mail: info@sportsmed.se

Cookies

Sportsmed AB använder cookies på ett ansvarsfullt sätt för att registrera hur du använder vår hemsida. Cookies är små mängder data i form av textinformation, som webbservern skickar till din webbläsare. Dessa lagras på hårddisken och cookies kan bara läsas av den server som tidigare har deponerats. Med hjälp av cookies uppnås en mer effektiv användning av internet. Vi använder cookies för att ge dig användbara funktioner.  Cookies används inte för att komma åt personlig information eller kunna utvärdera innehållet i dina filer.

Du kan välja att acceptera cookies eller inte. Genom att ändra webbläsarens inställningar i webbläsarens meny, kan du välja att acceptera alla cookies, att bli meddelad när en cookie används alternativt avvisa alla cookies. Om du väljer att inte acceptera cookies på webbplatsen www.tectake.se, kan viss funktionalitet på vår webbplats påverkas och vissa tjänster inte utnyttjas.

Vår hemsida använder följande tredje parts cookies:

_ga De möjliggör kontrollen av unika besök. Första gången en användare kommer in på webbplatsen via en webbläsare kommer denna cookie att installeras. När den här användaren återkommer på vår sida med samma webbläsare, anser kakan att det är samma användare. Endast om användaren ändrar webbläsaren kommer Google Analytics att överväga en annan användare. Förfaller vid två år.
_gat Det låter dig skilja mellan olika spårningsobjekt som skapas i sessionen. Förfaller vid slutet av sessionen.
_gid Används för att lagra Sessions-ID och gruppera hela sessionsaktiviteten tillsammans för varje användare.