Spondylolys och Spondylolistes

Spondylolys och Spondylolistes 2017-08-22T14:31:50+00:00

Ryggen

Ryggen är uppbyggd av kotor som ligger staplade på varandra, mellan kotorna finns en skiva som kallas disk. Förutom kotor så finns även revben som skyddar inre organ, ledband som stabiliserar ryggen samt muskler och senor som möjliggör rörelse i ryggen.

Spondylolys och spondylolistes

En spondylolys innebär att någon av kotbågarna som går ut åt sidan från kotorna har gått av. Om båda kotbågarna gått av, kan kotan glida i förhållande till kotorna över och under och då kallas detta för en spondylolistes.

Spondylolistes kan delas in i två huvudtyper. Dels en som drabbar barn och ungdomar och dels en som drabbar äldre. Det finns även ovanligare typer av spondylolistes, som till exempel skador vid trafikolyckor eller liknande. Idrottare inom vissa idrotter med hög ryggbelastning har oftare spondylolistes.

Behandling

Rehabiliteringsträning med hjälp av fysioterapeut för att stärka upp de bålstabiliserande musklerna är viktigt vid denna diagnos. Man kan också behöva smärtlindring av något slag. Ibland behöver man operera tillståndet med en steloperation. Ingreppet innebär en bentransplantation mellan två eller flera kotor, så att de växer ihop, och rörligheten mellan dem upphävs. Ibland kompletteras bentransplantationen med att kotorna fixeras med skruvar och stag. Utöver detta avlägsnas ibland hela disken och platsen packas med bentransplantat och en bur.