Smärta från biceps

Smärta från biceps 2017-08-22T14:24:37+00:00

Axelleden och bicepsmuskeln

Axelleden är en kulled med en ledkula på överarmen som leder mot skulderbladet. Axelleden har stor rörlighet och den stabiliseras av en broskläpp (Labrum), ledkapsel, ledband samt flera muskler som kallas rotatorcuff. Axelns funktion bygger på ett samspel av rörelser mellan överarmen, cialis skulderbladet, nyckelbenet och ryggen. Bicepsmuskeln har två senor som fäster uppåt mot axeln, den ena fäster på Labrum i axelns ledhåla. Den andra fäster på ett utskott från skulderbladet som heter processus coracoideus. Bicepsmuskelns nedre del fäster på underarmen.

Bicepsskada

Den långa senan som fäster på Labrum kan skadas eller gå av. Senan kan gå av vid en olycka eller vid långvarig överbelastning av senan. Vid överbelastning kan man också få mindre skador på senan vilket också kan ge smärta från senan och området runtomkring. Bicepssenan som fäster neråt mot underarmen kan också gå av, detta sker oftast akut vid tunga lyft eller en olycka.

Behandling

Olika typer av behandling hos fysioterapeut kan minska symtomen vid dessa besvär. Träning, stötvåg och akupunktur är exempel på behandlingar som kan minska smärtan från senan. Ibland kan man behöva operera skadan, detta görs på lite olika sätt beroende på hur skadan ser ut, ålder mm. Om man har en akut bicepsseneruptur kan man behöva operera och sy fast den inom några dagar.