SLAP skada

SLAP skada 2017-08-22T14:23:47+00:00

Axelleden

Axelleden är en kulled med en ledkula på överarmen som leder mot skulderbladet. Axelleden har stor rörlighet och den stabiliseras av en broskläpp (Labrum), ledkapsel, ledband samt flera muskler som kallas rotatorcuff. Axelns funktion bygger på ett samspel av rörelser mellan överarmen, skulderbladet, nyckelbenet och ryggen.

SLAP-skada

SLAP (Superior Labral Tear from Anterior to Posterior) skada. Då har fästet för biceps långa sena lossnat från sitt fäste på labrum (axelns broskläpp). Detta kan ge en instabilitetskänsla och vid aktiviteter med armen ovan huvudhöjd kan man uppleva att axeln hakar upp eller låser sig .

Behandling

Vid en SLAP skada börjar man alltid med rehabträning hos fysioterapeut för att träna upp de stabiliserande musklerna i axeln. Man kan också prova olika skydd eller tejpningar. Om detta inte ger tillfredsställande förbättring av besvären kan det bli aktuellt med operation.

Operationen görs oftast genom artroskopi eller titthålsoperation, detta är en operation där man genom små hål i huden åtgärdar den skada som finns. Vid operationen ser man om det finns några skador på Labrum, kapsel, senor eller ledbandsfästen. De skador som finns repareras.