Sjukgymnastik

Sjukgymnastik 2017-10-23T13:03:54+00:00

Välkommen till SportsMed Rehab!

Vi sjukgymnaster som arbetar på SportsMed har lång erfarenhet av ortopedisk rehabilitering med bred kompetens.

Vi är vidareutbildade inom Idrottsmedicin, McKenzie-metoden, Ortopedisk Medicin (OMI), akupunktur, Red Cord (Neurac), TENS mm.

Vi bedömer och behandlar akuta och degenerativa skador samt överbelastningsrelaterade besvär i muskulo-skeletala systemet. Erbjuder också rehabilitering före och efter operation.

Det nära samarbetet mellan sjukgymnaster och ortopeder på SportsMed ger en hög kvalitet och effektivitet i rehabiliteringen.

På SportsMed arbetar följande legitimerade sjukgymnaster:


Alexander, Åsa, Camilla, Anders och Sofia