Rotatorcuffskada i axeln

Rotatorcuffskada i axeln 2017-11-07T11:23:58+00:00

Axelleden är en kulled med en ledkula på överarmen som leder mot skulderbladet. Axelleden har stor rörlighet och den stabiliseras av en ledkapsel, ledband samt flera muskler som kallas rotatorcuff. Axelns funktion bygger på ett samspel av rörelser mellan överarmen, skulderbladet, nyckelbenet och ryggen.

Rotatorcuffskada

Om någon av senorna i den så kallade rotatorcuffen är skadad blir funktionen i axeln påverkad. Detta kan resultera i smärta samt svårigheter att utföra vissa rörelser, exempelvis rörelser ovan axelhöjd.

Behandling

Vid en rotatorcuffskada är operation ofta nödvändig.

Man gör detta med artroskopi eller titthålsoperation, detta är en operation där man genom små hål i huden åtgärdar den skada som finns. Vid operationen ser man om det finns några skador på rotatorcuffen. De skador som finns sys ihop.