Operation vid förträngning i halsryggkanalen (cervikal spinal stenos)

Operation vid förträngning i halsryggkanalen (cervikal spinal stenos) 2017-10-23T13:00:55+00:00

Vad är spinal stenos halsryggen?

Spinal stenos betyder förträngning i ryggmärgskanalen. Detta uppkommer som ett led i allmänna åldersförändringar i halsryggen vilka kan leda till tryck på nerverna i ryggmärgskanalen. Orsaken till detta är att diskarna sjunker ihop och att det blir benpålagringar (arthros) på lederna i nacken.

Förträngningen som leder till nervkompression ger upphov till smärtor, svaghet eller känselstörningar i fumlighet i händerna. Vid avanserad stenos med ryggmärgspåverkan blir även funktionen i benen påverkad, i forma av svaghet, känselbortfall, gångsvårigheter, dåligbalans och ostadighet,

Varför utförs operationen?

Operationen utförs i allmänhet pga. en tilltagande försämrad funktion i armar och ben till följd av påverkan av ryggmärgen. Försämringen kan bestå i bl.a. svaghet, känselbortfall, gångsvårigheter, fumlighet i händerna m.m.

Vad innebär operationen? Finns det olika operationsmetoder?

Operationen innebär att man tar bort de delar av kotorna eller diskarna som trycker på ryggmärgen. Detta kan ske antingen genom ett s.k. bakre ingrepp då man går in bakifrån i nacken eller via ett främre ingrepp framtill på halsen. I samband med operationen framifrån görs vanligen en steloperation, med platta, skruvar och bur eller bur med skruvar. Ibland görs operationen bakifrån med dekompression och fixation med skruvar och stag.

Hur bra blir jag efter operationen?

Oftast erfar patienten en snar förbättring av något eller några av de neurologiska symptom Smärtan brukar minska och förbättras i minst 70 % av fallen. En del av de neurologiska symptomen kan dock vara bestående pga. att ryggmärgen skadats permanent. Förbättring kan ses upp till 6 månader efter operation.

Hur lång tid tar det innan operationen är läkt?

Det tar 3 månader till steloperationen läkt.

Hur länge behöver man vara sjukskriven?

Detta beror på hur pass neurologiskt skadad man är före operationen. Har man mycket liten neurologisk påverkan och desto mer värk så kan man räkna med en arbetsåtergång efter 2-3 månader beroende på typ av arbete.

Finns det några risker med operationen?

Det finns en liten risk för neurologisk försämring antingen genom påverkan av ryggmärgen eller någon nervrot. Risken varierar beroende på typ av ingrepp men kan uppskattas till någon enstaka procent. Andra risker är de som finns vid all form av kirurgi d.v.s. blödning, infektion, blodpropp. Alla dessa är också ovanliga och inträffar i mindre än 1 %.

Hur skall jag förbereda mig för operation?

Rökning måste man helst helt avstå ifrån fr.o.m. 4 veckor innan operation tills steloperationen är helt läkt, vilket tar ca 6 månader. Detta beror på att rökning negativt påverkar läkningsförloppet. Om steloperation genomförs ska man inte ta antiinflammatoriska medel (Treo, Bamyl, Magnecyl, Voltaren, Diklofenak, Ipren, Brufen, Artrotec, Orudis, Arcoxia, Celebra m fl) fr.o.m. 2 veckor innan operation tills 3 mån efter operationen. Antiinflammatoriska medel påverkar troligen läkningsförloppet negativt, samt ger ökad blödning under operationen. Du kan däremot ta vanliga smärtstillande medel såsom Alvedon, Panodil, Tradolan, Tramadol, Distalgesic eller Citodon.

Du kommer inte att kunna bära tungt, köra bil eller liknande under de första månaderna varför du bör se till att du har hjälp med detta genom någon anhörig eller vän.

Hur lång är vårdtiden?

1-3 dagar beroende på typ av operation.

Hur sker hemtransporten vid utskrivningen

Du kan bli hämtad i vanlig bil eller åka hem i taxi.

Vad innebär rehabiliteringen efter operationen?

Mjuk eller hård halskrage ska bäras utomhus samt vid transport under 6 veckor. Rehabiliteringen anpassas till vilken neurologisk skada Du har, allt från vistelse på rehabiliteringsklinik till enkla övningar som du får av sjukgymnasten i hemmet. Du får ett träningsprogram med enkla rörelser av vår sjukgymnast, som Du skall följa efter utskrivningen. Du får ordna tid hos en sjukgymnast via ditt försäkringsbolag för fortsatt rehabilitering.

Finns det saker jag inte får göra när jag kommit hem?

Du får inte bära mer än 10 kg. Du får inte vrida huvudet i extrema lägen. Du får inte springa på 6 månader.

När får jag köra bil?

När Du känner att huvudrörelser kan kontrolleras och att backspegel kan användas utan problem, vanligen efter 6 veckor.

När skall jag komma på återbesök?

Efter 3 månader och 6 månader med röntgen undersökning av halsryggen.

Behöver jag hjälpmedel när jag kommer hem?

En griptång och en strumppådragare kan vara av värde. Om du före operation är tvungen att använda rollator eller käpp så kan du räkna med att du även efter operation under en viss tid behöver dessa hjälpmedel.

Vart vänder jag mig om det blir något problem under rehabiliteringen?

Om Du har några frågor när du kommer hem (om läkarintyg, recept, återbesök, rådgivning etc) så skall Du ringa SportsMed, tel 031-818083.