Operation vid diskbråck i halsrygg

Operation vid diskbråck i halsrygg 2017-10-23T13:00:17+00:00

Vad är diskbråk?

Diskbråck är en knoppliknande utbuktning (bråck) i en mellankotskiva (disk). Det uppstår i en disk som genomgått någon grad av åldersförändring, så att det finns en sprickbildning i diskens kapsel. I denna sprickdelning kan delar av diskens inre komma ut som ett bråck. Ibland uppstår ett diskbråck till följd av lyft, huvudböjning eller huvudvridning, eller annan olyckshändelse. Oftast uppstår dock ett diskbråck utan någon utlösande händelse.

Alla diskbråck gör inte ont. Man kan ha diskbråck utan att man någonsin haft ont i vare sig nacke eller arm. Diskbråck ses på magnetkamera undersökning hos 20-30% av ryggfriska individer.

Diskbråck orsakar besvär om det trycker på nerver. Då får man utstrålande smärtor i arm och hand. Dessutom kan man få försvagning av t.ex. armen eller handen och nedsatt känsel samt reflex.

Varför utförs operationen?

Operationen utförs om man efter icke-kirurgisk behandling fortfarande har uttalade besvär med värk och smärta som strålar ner i armen i mer än 3 månader. Operation kan också utföras tidigare om smärtan är outhärdlig eller om man noterar en tilltagande försämring i form av påverkan av muskelkraft och känsel i arm eller hand.

Vad innebär operationen? Finns det olika operationsmetoder?

Operationen innebär i de flesta fall att man via ett snitt framtill på halsen öppnar ner till kotpelaren och den aktuella disken. Disken avlägsnas samt diskbråcket som åkt bakåt in mot ryggkanalen och nervstrukturer. Disken ersätts av ett implantat (bur och skruvar eller bur och platta samt skruvar) eller en diskprotes.

Hur bra blir jag efter operationen?

Oftast märker patienten omedelbart att smärtan i armen har släppt direkt efter operationen 85%. Cirka 30 % kan ha kvar någon form av obehag i armen eller handen, oftast i form av nedsatt känsel eller kraft om detta fanns innan operationen. Även om operationen innebär en steloperation (förutom vid diskprotes) så märks ingen stor inskränkning av rörligheten i nacken efter operation.

Hur lång tid tar det innan operationen är läkt?

Efter 3 månader är steloperationen oftast helt läkt. Det betyder inte att man inte kan röra nacken innan 3 månader, utan den kan röras i stort sett fritt redan dagen efter operationen. Extremrörelser ska dock undvikas.

Hur länge behöver jag vara sjukskriven?

Detta är bl.a. beroende på hur långt man varit sjukskriven innan operation och hur stor neurologisk skada man har i armen eller handen. I de flesta fall så kan man återgå till arbetet efter 3-4 månader. I vissa fall redan efter 2-3 veckor om man inte har något arm- eller nackbelastande arbete.

Finns det några risker med operationen?

Det finns alltid en risk för en neurologisk försämring antingen genom påverkan av själva nerven eller i extremfallet även av ryggmärgen. Denna risk är dock mycket liten och är mindre än en promille. Skulle en sådan ske så innebär det en känselförändring eller svaghet i arm eller ben. Övriga risker är de som finns vid all form av kirurgi dvs en blödning i operationsområdet eller en infektion. Båda dessa är också mycket ovanliga.

Hur skall jag förbereda mig för operation?

Om du är rökare så bör du helst sluta inför operationen för att öka risken för inläkning av implantatet vid en steloperation. Denna inläkning minskar med ca 15 % om man röker. Rökning bör man helst helt avstå ifrån fr.o.m. i månad innan operation tills steloperationen är helt läkt, vilket tar ca 3 månader. Detta beror på att rökning negativt påverkar läkningsförloppet. Antiinflammatoriska medel (Treo, Bamyl, Magnecyl, Voltaren, Diklofenak, Ipren, Brufen, Artrotec, Orudis, Arcoxia, Celebra m fl) bör man inte ta fr.o.m. 2 veckor innan operation tills 3 mån efter operationen, dels pga negativ påverkan på läkningsförloppet, dels pga ökad blödning under operationen.

Hur lång är vårdtiden?

Cirka 1 dagar.

Hur sker hemtransporten vid utskrivningen

Du kan bli hämtad i vanlig bil eller åka hem i taxi.

Vad innebär rehabiliteringen efter operationen?

Om du blivit stelopererad eller fått en diskprotes kommer du att få använda en mjuk halskrage under 6 veckor, mest för Din komforts skull. Du ska inte ta ut full rörlighet i nacken under de första 3 månaderna. Du kommer omedelbart efter operationen att få träna full rörlighet i axlar och armar och träna kondition genom att promenera. Du får ordna tid hos en sjukgymnast via ditt försäkringsbolag för fortsatt rehabilitering.

Finns det saker jag inte får göra när jag kommit hem?

Du får bära högst 10 kilo under de första 3 månaderna för att inte påverka inläkningen av implantatet. Du bör helst se till att du har hjälp av någon anhörig eller vän första veckan efter operationen. Du får inte träna rörligheten i halsryggen efter en steloperation mer än vad som nämnts ovan.

När får jag köra bil?

Så fort du tycker att nacken fungerar bra, och Du har lärt Dig att effektivt använda backspeglarna. Vanligen fungerar bilkörning bra efter 3 veckor.

När skall jag komma på återbesök?

Det första återbesöket sker ca 3 månader efter operationen. Ett slutbesök sker sedan efter 6 månader. Vid båda besöken sker röntgenundersökning av nacken.

Behöver jag hjälpmedel när jag kommer hem?

Oftast behöver man inga hjälpmedel. En griptång och kanske även en strump-pådragare kan ibland vara av värde.

Vart vänder jag mig om det blir något problem under rehabiliteringen?

Om Du har några frågor när du kommer hem (om läkarintyg, recept, återbesök, rådgivning etc) så skall Du ringa SportsMed, tel 031-818083.