Operation för spinal stenos i ländryggen

Operation för spinal stenos i ländryggen 2017-10-23T12:59:31+00:00

Vad är spinal stenos?

Spinal stenos betyder förträngning i ryggkanalen. Detta uppkommer som ett led i allmänna åldersförändringar i ryggen vilka kan leda till tryck på nerverna i ryggkanalen. Orsaken till detta är att diskarna sjunker ihop och att det blir benpålagringar (arthros) på lederna i ryggen.

Förträngningen som leder till nervkompression ger upphov till smärtor, svaghet eller känselstörningar i benen. Det typiska är att besvären tilltar när man står och går men lindras när man sitter och ligger.

Varför utförs operationen?

Operationen utförs för att återskapa det utrymme nerverna behöver för att kunna fungera normalt.

Vad innebär operationen? Finns det olika operationsmetoder?

Vanligtvis innebär operationen att man bakifrån avlägsnar de skelettdelar som trycker på nerverna (dekompression), vanligen en del av leden mellan två kotor. Om stora delar av leden måste tas bort kombineras ingreppet med en steloperation. Detta utförs också om man har uttalade ryggsmärtor eller en kotförskjutning.

Steloperationen utförs genom uppmejsling av skelettet, med eller utan skruvar och metallstag som fixerar kotorna med varandra.

Hur bra blir jag efter operationen?

Det främsta syftet med operationen är att minska besvären i benen. Chansen till smärtfrihet eller betydande förbättring är 80%. Ryggsmärtor kan kvarstå i större eller mindre omfattning.

Hur lång tid tar det innan operationen är läkt?

Detta beror på hur omfattande operationen varit. Om man enbart utfört en dekompression tar läkningen 2 månader. Om även steloperation utförts är läkningstiden 6 månader.

Hur länge behöver jag vara sjukskriven?

Det beror på hur omfattande operationen varit och vilket arbete Du har. Det varierar mellan ca 1 och 6 månader.

Finns det några risker med operationen?

Risken för sårinfektion är ca 4%. Risken för nervskada med domning eller svaghet i muskel eller nervsmärta kan uppskattas till ca 3%. Risken för blodpropp ca 2%. Blödning i sårområdet i efterförloppet med tryck på nerver och behov av akut re-operation är c:a 1%.

Hur skall jag förbereda mig för operationen?

Ju bättre kondition Du har innan operationen, desto lättare går rehabiliteringen efteråt.

Se till att ha någon anhörig/vän tillgänglig när Du kommer hem. I början kan Du behöva hjälp med att handla, laga mat, städa och sköta egen hygien.

Rökning måste man helst helt avstå ifrån fr.o.m. i 1 månad innan operation tills steloperationen är helt läkt, vilket tar ca 6 månader. Detta beror på att rökning negativt påverkar läkningsförloppet.

Om Du äter blodförtunnande medicin (Waran eller Trombyl) måste detta sättas ut i god tid och ersättas med andra preparat. Kontakta i så fall operatören i god tid.

Om steloperation genomförs ska man inte ta antiinflammatoriska medel (Treo, Bamyl, Magnecyl, Voltaren, Diklofenak, Ipren, Brufen, Artrotec, Orudis, Arcoxia, Celebra m fl) fr.o.m. 2 veckor innan operation tills 6 mån efter operationen. Antiinflammatoriska medel påverkar troligen läkningsförloppet negativt, samt ger ökad blödning under operationen. Du kan däremot ta vanliga smärtstillande medel såsom Alvedon, Panodil, Tradolan, Tramadol, Distalgesic eller Citodon.

Hur lång är vårdtiden?

Detta beror på hur omfattande operationen har varit. Om det enbart genomförts en sk dekompression är vårdtiden 1 dagar. Om dessutom steloperation har genomförts är vårdtiden 3 dagar.

Hur sker hemtransporten vid utskrivningen?

Om det gjorts enbart sk dekompression av mindre omfattning kan Du åka hem halvliggande i framsätet på personbil. Om operationen varit mer omfattande, inkluderande steloperation, ibland får man åka hem med liggande trasport.

Vad innebär rehabiliteringen efter operationen?

Om enbart s.k. dekompression har utförts följer Du samma rehabiliteringsprogram som de patienter som opererats för diskbråck. Du får ett träningsprogram med enkla rörelser av vår sjukgymnast, som Du skall följa efter utskrivningen. Du får ordna tid hos en sjukgymnast via ditt försäkringsbolag för fortsatt rehabilitering. Den viktigaste träningen är att varje dag ta successivt ökande promenader utomhus.

Finns det saker jag inte får göra när jag kommit hem?

Om du genomgått steloperation får Du lyfta maximalt 10 kg de första 3 månaderna. Om Du genomgått enbart dekompression finns det inga särskilda restriktioner utan Du får göra allt sådant som sårsmärtan i ryggen tillåter. Du får alltså gå, stå, sitta, åka bil, köra bil, cykla, åka buss och spårvagn, så snart Du känner att Du klarar det. Tänk på att Du kommer att behöva viss hjälp i hemmet under ca 1 vecka efter operationen

När skall jag komma på återbesök?

Efter 1 månad om du enbart har genomgått dekompression 3 respektive 6 om du även har stelopererats.

Behöver jag hjälpmedel när jag kommer hem?

Oftast behöver inga hjälpmedel och om det behövs kommer vår sjukgymnast att tal om det för dig. (Toalettstolsförhöjning, griptång, sittdyna, kan Du ha nytta av men det beror på omfattningen av operationen.)

Vart vänder jag mig om det blir något problem under rehabiliteringen?

Om Du har några frågor när du kommer hem (om läkarintyg, recept, återbesök, rådgivning etc) så skall Du ringa SportsMed, tel 031-818083.