Diskbråck i ländryggden

Diskbråck i ländryggden 2017-10-23T12:58:55+00:00

Vad är diskbråk?

Diskbråck är en knoppliknande utbuktning (bråck) i en mellankotskiva (disk). Det uppstår i en disk som genomgått någon grad av degeneration (”åldersförändring”), så att det finns en sprickbildning i diskens kapsel. I denna sprickdelning kan delar av diskens inre komma ut som ett bråck. Ibland uppstår ett diskbråck till följd av felaktigt lyft, ryggböjning eller ryggvridning, eller annan olyckshändelse. Oftast uppstår dock ett diskbråck utan någon säkert utlösande händelse.

Alla diskbråck gör inte ont. Man kan ha diskbråck utan att man någonsin haft ont i vare sig rygg eller ben. Diskbråck ses på magnet-röntgen hos 20-30% av ryggfriska individer.

I medicinsk mening talar man om diskbråck om det trycker på nerver. Då får man ischias, d v s smärta som strålar ut i benet. Dessutom kan man få försvagning av t.ex. foten och nedsatt känsel.

Varför utförs operationen?

De flesta diskbråck, sannolikt 90%, läker ut av sig självt utan behandling. Vid mycket svår ischias kan operation vara aktuell i ett tidigt skede men vanligen inte före 6-8 veckor efter insjuknandet. Har man endast lättare besvär kan man vänta ytterligare upp till ett halvår. Behovet av operation avgörs således av hur mycket ischiassmärta man har eller i ett mindre antal fall om man har tilltagande nervskadesymtom som t.ex. droppfot, d.v.s svårt att styra foten. Vid uppenbar påverkan av känsel i underlivet, oförmåga att kissa och gasläckage måste akut utredning och operation övervägas.

Vad innebär en diskbråcksoperation? Finns det olika operationsmetoder?

Operationen sker i narkos. Via ett 4-6 cm (mini-invasiv) långt hudsnitt och lösning av muskulatur från ryggraden kommer man in i ryggkanalen och avlägsnar diskbråcket. Operationen tar ca 30 minuter.

Hur bra blir jag efter operationen?

Syftet med operationen är att bota Din ischiassmärta. Chansen att Du blir helt smärtfri i benet är c:a 85%. Ofta försvinner smärtan omedelbart efter operation. Om Du har ryggsmärta före operationen är det möjligt att Du har kvar en del av denna efter operationen. Avlägsnande av diskbråcket påverkar inte alltid eventuell ryggsmärta och det är 50% risk att Du har kvar ryggsmärta efter diskbråcksoperationen. Om Du har känselbortfall eller muskelsvaghet finns detta så gott som alltid kvar direkt efter operationen. När nerverna successivt läker, och Du tränar, minskar detta ide flesta fall successivt över veckor eller månader. Dock kan en viss grad av känselnedsättning eller muskelsvaghet kvarstå.

Hur lång tid tar det innan operationen är läkt?

Såret är läkt efter 2 veckor. Invändigt tar läkningen c:a 6 veckor.

Hur länge behöver jag vara sjukskriven?

Det beror på hur snabbt smärtan försvinner efter operationen och på vilket arbete Du har. Ett rörligt kontorsarbete som man kan styra själv kan man återgå i efter ett par veckor. Har man ett tungt arbete med mycket lyft kan man behöva vara sjukskriven 2 månader.

Finns det några risker med operationen?

Ja, liksom vid alla andra operationer finns det en risk för komplikationer. Sårinfektion förekommer i 1-2%, nervskada med övergående eller bestående muskelsvaghet, känselbortfall eller nervsmärta uppstår i 0,2%. Infektion i disken förekommer i 0,1-1%. Risken för blodpropp är 0,1-1%. Risken att få ett nytt diskbråck som kräver operation är 5-10%.

Risken för infektion minskas med antibiotikaprofylax. Risken för blodpropp minskas med tidig uppstigning efter operationen och ben- och fotrörelser vid sängläge.

Hur skall jag förbereda mig för operationen?

Ju bättre kondition Du har innan operationen, desto lättare går rehabiliteringen efteråt.

Se till att ha någon anhörig/vän tillgänglig när Du kommer hem. I början kan Du behöva hjälp med att handla, laga mat, städa och sköta egen hygien.

Om Du äter inflammationshämmande läkemedel (Treo, Bamyl, Magnecyl, Voltaren, Diklofenak, Ipren, Brufen, Artrotec, Orduis, Arcoxiax, Celebra m fl), ska Du sluta med dessa minst 2 veckor före operationen. Dessa läkemedel ökar blödningsbenägenheten så att blodförlusten under operation blir större. Du kan däremot ta vanliga smärtstillande medel såsom Alvedon, Panodil, Tradolan, Tramadol, Distalgesic eller Citodon.

Om Du äter blodförtunnande medicin (Waran, eller Trombyl) måste detta sättas ut i god tid och ersättas med andra preparat. Kontakta i så fall operatören i god tid.

Hur lång är vårdtiden?

Vanligtvis kan Du åka hem dagen efter operation.

Hur sker hemtransporten vid utskrivningen?

Halvliggande (fällt ryggstöd) i framsätet på personbil. Om Du har mycket lång restid kan bårbil vara bekvämare.

Vad innebär rehabiliteringen efter operationen?

Under vårdtiden får Du träningsinstruktioner av vår sjukgymnast. Detta program skall Du följa efter utskrivningen. Du får ordna tid hos en sjukgymnast via ditt försäkringsbolag för fortsatt rehabilitering.

Finns det saker jag inte får göra när jag kommit hem?

Nej, inga andra än sådana saker som sårsmärtan i ryggen själv förhindrar. Du får alltså gå, stå, sitta, åka bil, köra bil, cykla, åka buss och spårvagn, så snart Du själv vill och känner att Du klarar det. Du får lyfta upp till 10 kg första 2 månaderna, därefter fritt.

När skall jag komma på återbesök?

Återbesök till operatören sker efter c:a 6 veckor. Detta är i allmänhet det enda återbesök som behövs.

Behöver jag hjälpmedel när jag kommer hem?

Nej, Du behöver inga särskilda hjälpmedel. De rörelser som krävs för dagliga aktiviteter är en bra träning.

Vart vänder jag mig om det blir något problem under rehabiliteringen?

Om Du har några frågor när du kommer hem (om läkarintyg, recept, återbesök, rådgivning etc) så skall Du ringa SportsMed, tel 031-818083.