SportsMed Rehab

SportsMed Rehab 2021-04-01T08:23:58+00:00

Träna gärna men gör det säkert, Folkhälsomyndigheten rekommenderar:

Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.

Personer över 70 år ska inte delta i gruppaktiviteter inomhus. Det är viktigt för hälsan att äldre fortsätter röra sig, och fysisk aktivitet och promenader utomhus rekommenderas.

Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.

Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.

Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Vi fysioterapeuter som arbetar på SportsMed har lång erfarenhet av ortopedisk rehabilitering med bred kompetens. Vi arbetar med ortopedisk rehabilitering samt motions och idrottsskador. Vi bedömer och behandlar akuta och degenerativa skador samt överbelastningsrelaterade besvär i muskulo-skeletala systemet. Vi erbjuder också rehabilitering före och efter operation. Det nära samarbetet mellan fysioterapeuter och ortopeder på SportsMed ger en hög kvalitet och effektivitet i rehabiliteringen. Vi använder oss av olika metoder i kombination eller var för sig för att uppnå det bästa resultatet för just dig och dina besvär. Exempel på metoder vi använder är:

Här anpassar man träningen så att den blir lik de aktiviteter som just du som patient vill klara av.
Man fokuserar på att bygga upp stabilitet och styrka i bålen som är kärnan i din kropp och där alla rörelser utgår ifrån.

Är en metod där man arbetar med grunderna för att steg för steg utveckla funktionella rörelsemönster genom att samordna styrka/stabilitet med hållning, rörlighet, balans och neuromuskulär kontroll. Detta för att skapa en plattform för att uppnå effektivare rörelsemönster och förbättra funktion. Träningen vävs in i den övriga träningen.

Vid behandling med redcord använder man sig av slyngor som hänger i taket, de används för att avlasta eller belasta olika kroppsdelar. Syftet är att träna neuromuskulär kontroll.

Detta är en internationellt erkänd metod för undersökning och behandling av besvär i nackar, ryggar och leder.

I detta koncept diagnostiserar man problemen och behandlar manuellt med mobilisering eller manipulationer samt utfärdar rehabprogram och ger råd som hjälper dig att minska din smärta.

Akupunktur används framförallt för att minska smärta. Man använder tunna nålar som placeras i muskler, senor eller bindväv.

Transkutan elektrisk nervstimulering eller TENS innebär att man med hjälp av elektriska impulser stimulerar nerver under huden som sätter igång kroppens eget smärtsystem och lindrar smärta.

Neuromuskulär elektrisk stimulering eller NMES innebär att man med hjälp av elektriska impulser stimulerar en aktivering av muskulaturen och kan vara en bra hjälp för att få igång muskler som är skadade eller av annan anledning är svåra att aktivera.

Detta är ljudvågor med en viss frekvens och tryck. Stötvåg används framförallt vid besvär från senor Stötvågor kan ge smärtlindring samt ge förändringar på cellnivå som kan vara positiva för läkningen av skador.

Olika typer av tejpning kan användas vid flera olika besvär i rörelseapparaten. Man kan tejpa för att avlasta, stabilisera eller stimulera olika strukturer.

Vi provar också ut ortoser och olika skydd som kan behövas för att avlasta eller stödja någon struktur. I samband med en skada/överbelastning eller efter operation.

Webbokning; för dig som fått en bokningskod, välj din fysioterapeut nedan och boka.

Alexander Gustavsson
Amelie Ledin
Anders Onsbacke
Annacarin Olsson
Annika Amundin
Camilla Byberg
Daniel Runbom
Jessica Willstrand
Johan Lindvall
Josefin Abrahamsson
Lisa Alm
Sofia Peterson
Åsa Halldin

Tänk på att lämna återbud till din tid senast ett dygn i förväg. Ej avbokat besök debiteras med 300kr!