Plantar fasciit

Plantar fasciit 2017-01-26T10:59:55+00:00

Plantar fascian

Under foten finns en senplatta som går från hälen och fram till tårnas bas. Denna senplatta kallas för plantar fascia. Den, clinic ihop med andra muskler och senor håller upp fotvalvet under foten.

Plantar fasciit

Ibland blir fästet av denna platta in mot hälen irriterat eller inflammerat. Ofta utlöses besvären av någon typ av överbelastning eller förändrad belastning på foten. Det kan vara att man tränar mer än vanligt, att man går långt eller att man byter skor. Då uppkommer en smärta under foten.

Behandling

Behandlingen är dels att avlasta senplattan, detta kan göras exempelvis genom skoinlägg, tejpning och olika rehabövningar. Man kan också behandla med så kallad stötvåg för att skapa en förnyad läkningprocess.