Patellofemoral smärta (främre knäsmärta)

Patellofemoral smärta (främre knäsmärta) 2017-08-22T14:39:52+00:00

Knäleden
Knäleden är sammansatt av tre leder, två leder mellan underben och lårben, en led mellan lårben och knäskål. Knäleden behöver vara både rörlig och stabil. Rörligheten sker i böjning och sträckning samt i en rotation mellan lårben och underben under böjrörelsen. Det finns stabiliserande ledband på insidan och utsidan, samt främre och bakre korsband inne i leden, aktiv stabilisering sker av ett flertal muskler runt knät. Som stötdämpare i knäleden finns menisker, det finns en inre och en yttre menisk.

Patellofemorala besvär
Detta tillstånd innebär att man har smärta på framsidan av knät vid eller efter aktivitet, man får ofta smärta vid trappgång i synnerhet nerför samt om man suttit länge med böjda knän. Orsaken till främre knäsmärta är ofta komplex, det kan bero på försvagning av muskeln på framsidan av låret, hur knät vinklas vid belastning, oftast vinklas det mer inåt vid dessa besvär, i vissa fall kan det också bero på förändringar i brosket under knäskålen.

Behandling
Behandlingen för dessa besvär är individuellt inriktad rehabträning med hjälp av fysioterapeut. Ibland kan man behöva använda tejp eller knäskydd som komplement till träningen.