Proteskirurgi

Proteskirurgi 2017-10-23T12:56:01+00:00

Artros

Artros innebär att ledbrosket på ledytan av någon orsak förstörts helt eller delvis. Ledbrosket ska normalt fungera som en glidyta, som minskar friktionen i leden.När denna funktion försämras blir belastning på underliggande ben stor. Detta leder till inflammation i leden, vilket orsakar smärta. Diagnosen ställs med klinisk undersökning och röntgen.

Artros uppstår oftast utan känd orsak. Ärftliga faktorer, vissa ledsjukdomar under uppväxtåren samt olycksfall kan led till artros. Sjukdomen är vanligare hos äldre och är ovanlig för 50 års ålder.

På SportsMed utför vi höft- och knäproteskirurgi.

Mer information – externa länkar

Höftartros
Knäartros