Idrottsortopedi

Idrottsortopedi 2017-10-23T12:12:28+00:00

Vi på SportsMed bedömer, behandlar samt opererar alla typer av idrottsskador, hos så väl vuxna som barn. Flera ortopeder har specifika idrottskunskaper och jobbar med elitidrottare. Samtliga ortopeder kan göra en första bedömning av alla typer av idrottsskador.

Samtliga doktorer har gått idrottsmedicinska kurser och kan bedöma och behandla skador hos elitidrottare och motionärer.

Överbelastningstillstånd

Vi har unika utredningsmöjligheter med hjälp av magnetkamera- och ultraljudsundersökning på Carlanderska sjukhuset. Behandlingsmässigt när det gäller överbelastningsskador, t ex smärttillstånd i hälsena och armbåge, löparknä, hopparknä och övriga tendinoser, kan dessa tillstånd bedömas och vid behov behandlas med modern s k sklerosering på Röntgenavdelningen.

Axelskador

När det gäller axelskador såsom senskador och instabilitet (efter luxation), kan vi erbjuda behandling med bl a titthålskirurgi.

Instabila knäskador

Vid bakre och främre korsbandsskador samt ledbandsskador kring knä, behandlas dessa med modern teknik.

Fot/fotled

Ligamentskador kring fotleder eller instabilitetsproblem fotled, behandlas med stabiliserande ingrepp eller rekonstruktiva ingrepp.

Ryggskador hos idrottare

När det gäller ryggskador hos idrottare, är den vanligaste orsaken ruptur av annulus fibrosus (diskhöljet) diskbråck, inflammation eller överansträngning av lederna mellan kotkropparna eller överbelastningsskador av kotkropp eller båge (spondylolys med olisthes eller stressreaktion). Vi har goda kunskaper att bedöma, utreda och behandla dessa ryggskador hos idrottar. Vi har även duktiga sjukgymnaster, som är specialintresserade i detta område. Vid behov kan vi också operera alla typer av ryggskador och ryggbesvär hos aktiva idrottare och motionärer.

Kompartmentsyndrom, kroniskt

Kroniskt kompartmentsyndrom är ett ansträngningsrelaterat tillstånd. Det vanligaste är en smärta på framsidan av underbenet vid början av aktivitet. Smärtan lättar då man stannar av och vilar. Dessa besvär kan också sitta på underbenets utsida – baksida, men är klart vanligast på framsidan. Det finns också en stor samsjuklighet mellan kroniskt kompartmentsyndrom och benhinneinflammation som man ofta förlägger till samma område.

Diagnostik

Diagnostiken vid kroniskt kompartmentsyndrom ställs genom tryckmätning i den drabbade muskellogen. Tryckmätningen utförs efter en ansträngningsprovokation av muskulaturen.

Behandling

Behandling av kroniskt kompartmentsyndrom är kirurgi. Musklerna i underbenet ligger i separata muskelloger. Den drabbade muskellogen klyvs och musklerna får då mer plats, smärtan framkommer p g a ett för högt tryck inne i muskellogen.

Mer information – externa länkar

Benhinneinflammation
Bursit-slemsäcksinflammation
Hälseneruptur
Hälseneinflammation
Hälsporre
Kompartmentsyndrom
Löparknä
Muskelbristning
Tennisarmbåge