Artroskopisk kirurgi

Artroskopisk kirurgi 2017-10-23T12:11:33+00:00

Knäleden

Att skada knäleden är mycket vanligt inom idrott och motion. Beroende på patientens ålder, skadans orsak och våldets riktning kan olika delar av knäleden skadas. Vanliga strukturer i leden som kan skadas hos yngre och medelålders patienter är menisker, sidoledband och främre korsbandet och ibland även det bakre korsbandet. Med stigande ålder brukar det bli vanligare med förslitningsrelaterade meniskskador och även förslitning av själva ledytorna.

SportsMed har stor erfarenhet av såväl kirurgisk som icke kirurgisk behandling av de flesta av knäledens sjukdomar.

Mer information – externa länkar

Axelbesvär
Meniskskada
Korsbandsskada
Frusen skuldra