Muskel/sen-skada i höft/lår

Muskel/sen-skada i höft/lår 2017-01-26T10:59:55+00:00

Höftleden

Höftleden är leden mellan bäckenet och lårbenet, det är en djup och stabil kulled som fördjupas av en broskring (labrum), stabiliteten förstärks också av flera kraftiga ligament. Det övre lårbenet består av lårbenshalsen och lårbenshuvudet som ledar mot ledpannan i bäckenet. Flera muskler och senor styr ledens rörelser som sker i tre plan: böjning och sträckning, utåt och inåtföring samt inåt och utåtrotation.

Muskel/senskador

Skador på muskler och senor i ljumsken kan antingen uppstå akut eller efter långvarig överbelastning vilket är vanligast. Vid akut skada är det plötslig smärta, vid överbelastningsskada uppstår besvären smygande. Vanligast är skada på den långa inåtförarmuskeln.

Behandling:

Rehabilitering sker med utgångspunkt från den underliggande skadan. Man kan behöva anpassade övningar och ibland tejpning eller annan avlasting eller smärtlindring.