Muskelbristningar i underbenet

Muskelbristningar i underbenet 2017-08-22T14:44:33+00:00

Muskler i underbenet
Underbenets muskler är indelade i 4 olika muskelfack.
Det främre musklefacket består av 3 muskler, dessa muskler har framför allt som uppgift att böja fot och tår uppåt. På utsidan av underbenet finns ett muskelfack med 2 muskler, de hjälper till att böja foten neråt samt utåt sidan. På baksidan av underbenet finns två muskelfack ett ytligt där två muskeldelar finns, dessa har framförallt som funktion att böja foten neråt. I det djupa facket finns tre muskler, dessa muskler böjer foten neråt samt inåt.

Muskelbristning i underbenet
En muskel består av många muskelfibrer. En muskelbristning är när muskelfibrer i en muskel går av. Oftast är det bara en del av fibrerna som går av men i vissa fall så går hela muskeln av. Den vanligaste bristningen i underbenet är i det bakre ytliga muskelfacket där bristningen uppkommer i övergången mellan muskel och sena. Denna muskelbristning kallas för ”tennisleg”.
Behandling
En muskelbristning ska behandlas med specifik rehabträning med hjälp av fysioterapeut . I den akuta fasen vilar man och lägger på tryckförband för att efter ca 1-2 dygn börja med cirkulationsträning och senare öka på med mer belastande träning efter hand. Om muskeln är helt av kan man behöva operera och sy ihop den.