Mortons metatarsalgi

Mortons metatarsalgi 2017-01-26T10:59:55+00:00

Foten

Foten består av ett antal ben kring fotled och häl och ett antal ben som går fram till tårna. Förutom ben finns också muskler, senor och nerver i foten.

Mortons metatarsalgi

Ibland händer det att någon nerv kläms ihop mellan benen som går i den mellersta delen av foten fram mot tårna. Nerven blir då irriterad och kan skapa smärta och eller domningar som strålar ut mellan tårna. Detta kallas för Mortons metatarsalgi.

Behandling

Man kan avlasta nerven genom att ha fotinlägg och specialanpassade skor. Man kan även rehabträna foten för att skapa en bättre fotställning och därmed bättre förutsättningar för nerven.