Meniskskada

Meniskskada 2017-01-26T10:59:53+00:00

Knäleden
Knäleden är sammansatt av tre leder, två leder mellan underben och lårben, en led mellan lårben och knäskål. Knäleden behöver vara både rörlig och stabil. Rörligheten sker i böjning och sträckning samt i en rotation mellan lårben och underben under böjrörelsen. Det finns stabiliserande ledband på insidan och utsidan, samt främre och bakre korsband inne i leden, aktiv stabilisering sker av ett flertal muskler runt knät. Som stötdämpare i knäleden finns menisker, det finns en inre och en yttre menisk.

Meniskskada
I knät finns två menisker, en på utsidan och en på insidan av knät. De är halvmåneformade broskbitar som har till uppgift att dämpa stötar i knät. En meniskskada kan uppkomma vid något våld mot knät, då oftast vridvåld. Om man är medelålders eller äldre kan skador på menisker uppkomma utan trauma. Symtomen är smärta på insidan eller utsidan av knät och ibland upphakningar och låsningar.

Behandling
I första hand behandlas meniskskador med vila och anpassad rehabträning. Man kan också behöva läkemedel för att minska smärta och eventuell svullnad. Vid utebliven förbättring efter ett par månader kan man operera. Man gör då en så kallad artroskopi (titthålsoperation). Då går man in i knät genom små hål i huden men en kamera och olika instrument. Man åtgärdar skadan genom att ta bort eventuella lösa delar av menisken samt jämna till så att den återfår en fin glidyta. I vissa fall kan delar av menisk sys ihop, detta görs endast på unga patienter där det finns en chans att området läker.