Luxation av acromioklavikularleden

Luxation av acromioklavikularleden 2017-11-07T11:23:40+00:00

Axelleden är en kulled med en ledkula på överarmen som ledar mot skulderbladet. Leden har stor rörlighet och den stabiliseras av en ledkapsel,  ledband samt flera muskler som kallas rotatorcuff. Axelns funktion bygger på ett samspel av rörelser mellan överarmen, skulderbladet, nyckelbenet och ryggen. Axelleden begränsas upptill av ett utskott från skulderbladet (acromion),  skulderhöjdsbenet, som tillsammans med ett ledband bildar ledens tak. I detta utrymme finns också en slemsäck (bursa). I axeln finns också en led mellan skulderbladsutskottet och nyckelbenet (AC-leden).

Luxation i AC-leden

Luxation betyder att leden ”hoppar ur läge”. Vid en luxation i AC leden har nyckelbenet flyttat sig i förhållande till skulderbladsutskottet eller tvärtom. Detta kan ske om man tex ramlar på armen eller får ett slag mot leden.

Behandling

Behandlingen vid en AC ledsluxation är olika beroende på hur mycket leden har flyttat sig. Ofta räcker det med att vila axeln och göra vissa specifika rehabövningar men i vissa fall kan man behöva operera AC leden för att få tillbaka den på plats.