Löparknä

Löparknä 2017-08-22T14:38:55+00:00

Knäleden
Knäleden är sammansatt av tre leder, två leder mellan underben och lårben, en led mellan lårben och knäskål. Knäleden behöver vara både rörlig och stabil. Rörligheten sker i böjning och sträckning samt i en rotation mellan lårben och underben under böjrörelsen. Det finns stabiliserande ledband på insidan och utsidan, samt främre och bakre korsband inne i leden, aktiv stabilisering sker av ett flertal muskler runt knät. Som stötdämpare i knäleden finns menisker, det finns en inre och en yttre menisk.

Löparknä
Vid löparknä påverkas senstråket som går på utsidan av låret från höften och ner över knät. Man får då smärta på utsidan av knät. Oftast uppkommer smärtan vid löpning där av namnet. Det vanligaste är att smärtan kommer då man sprungit en stund. Smärtan brukar sedan försvinna igen efter löpningen.

Behandling
I första hand vila från smärtande aktiviteter. Man kan också behöva korrigera sin löpteknik. Ytterligare kan man få hjälp av fysioterapeut att stärka upp svagheter kring ben/knä genom olika typer av träning. Ibland kan det hjälpa med anpassade skor eller individuellt anpassade inlägg i skorna.