Kompartmentsyndrom

Kompartmentsyndrom 2017-08-22T14:43:12+00:00

Muskler i underbenet
Underbenets muskler är indelade i olika muskelfack(kompartment) med ett antal muskler i varje fack, en hinna (faschia) sitter runt musklerna och bildar ett muskelfack.
På framsidan av underbenet finns ett muskelfack, på utsidan av underbenet finns ett muskelfack och på baksidan av underbenet finns två muskelfack ett ytligt och ett djupt.
Kompartmentsyndrom
Syndromet drabbar ofta underbenets främre muskelfack. Den eller de drabbade musklerna svullnar och blir större. I muskelfacket blir det då trångt vilket orsakar smärta. Ofta ökar smärtan vid träning och kan nästan kännas som kramp, detta beror på att muskelvolymen ökar vid träning, vilket leder till ytterligare ökat tryck i muskelfacket. När man vilar minskar trycket och smärtorna minskar.
Det finns två typer av kompartmentsyndrom:
Akut kompartmentsyndrom innebär att en muskel svullnat på grund av en skada. Detta ger relativt snabb kraftig smärta.
Kroniskt kompartmentsyndrom innebär att muskeln svullnar av annan orssak, ofta kan det vara att man tränat en muskelgrupp för mycket. Dessa besvär kommer oftast succesivt och smärtan är mer diffus.
Behandling
Vid båda dessa tillstånd kan man behöva operera för att öppna muskelfacken och minska trycket. Om man har akut kompartmentsyndrom måste man opereras så fort som möjligt för att undvika skador.
Om besvären beror på att man tränat för mycket kan det räcka med att man minskar träningsdosen eller lägger om sin träning. Man kan behöva hjälp av en fysioterapeut för att hitta rätt övningar för att minska svullnaden i muskeln. Vid fortsatta besvär görs en utredning av specialist på mottagningen för att avgöra om operation behövs.