Instabilitet/luxation/Bankart-skada i axelleden

Instabilitet/luxation/Bankart-skada i axelleden 2017-11-07T11:22:21+00:00

Axelleden är en kulled med en ledkula på överarmen som leder mot skulderbladet. Axelleden har stor rörlighet och den stabiliseras av en ledkapsel, ledband samt flera muskler som kallas rotatorcuff. Axelns funktion bygger på ett samspel av rörelser mellan överarmen, skulderbladet, nyckelbenet och ryggen.

Instabilitet

Vid en instabilitet i axelleden besväras man av att leden glider ur läge eller är på väg att glida ur. Detta kan bero på att man är generellt överrörlig i sina leder och då har man oftast inte varit med om någon skada utan besvären kommer ändå. Det kan också bero på en skada på ledkapseln som då inte kan hålla ledkulan på plats i axelleden. Man kan även ha skador på Labrum ( axelns broskläpp) och ledband, denna typ av skada kallas för Bankart skada.

Behandling

Vid axelinstabilitet börjar man alltid med rehabträning hos fysioterapeut för att träna upp de stabiliserande musklerna i axeln. Man kan också prova olika skydd eller tejpningar. Om detta inte ger tillfredsställande förbättring av besvären kan det bli aktuellt med operation.

Operationen görs oftast genom artroskopi eller titthålsoperation, detta är en operation där man genom små hål i huden åtgärdar den skada som finns. Vid operationen ser man om det finns några skador på Labrum, kapsel, senor eller ledbandsfästen. De skador som finns repareras.