Inklämningssyndrom

Inklämningssyndrom 2017-11-07T11:21:46+00:00

Axelleden är en kulled med en ledkula på överarmen som leder mot skulderbladet. Leden har stor rörlighet och den stabiliseras av en ledkapsel, ledband samt flera muskler som kallas rotatorcuff. Axelns funktion bygger på ett samspel av rörelser mellan överarmen, skulderbladet, nyckelbenet och ryggen. Axelleden begränsas upptill av ett utskott från skulderbladet (acromion), skulderhöjdsbenet, som tillsammans med ett ledband bildar ledens tak. I leden finns också en slemsäck (bursa).

Inklämning

Vid inklämning i axelleden blir det trångt i utrymmet mellan skulderhöjdsbenet och rotatorcuffen, detta ger smärta framförallt vid rörelser ovan axelhöjd. Detta kan bero på att det finns benpålagringar på skulderbladsutskottet eller att slemsäcken är förändrad eller inflammerad. Detta förhindrar axelledens rörelser och orsakar smärta.

Behandling

Vid inklämning har man goda chanser att förbättras genom rehabträning och man ska därför alltid träffa en fysioterapeut för att få hjälp med detta. Man kan också behöva en cortisonspruta eller inflammationshämmande medicin för att minska inflammationen och svullnaden i det trånga utrymmet och därmed skapa mer plats. I vissa fall kan operation bli nödvändigt. Detta görs med artroskopi eller titthålsoperation som är en operation där man genom små hål i huden åtgärdar den skada som finns. Vid operationen vidgar man utrymmet mellan skulderhöjdsbenet och rotatorcuffen för att minska inklämningen.