Hälsodeklaration

Hälsodeklaration 2018-08-31T14:58:53+00:00

Följ nedanstående länk, logga in med Bank id och fyll i hälsodeklarationen.

https://patient.nu/portal/showForm/9e47c1ac-0cc3-11e8-b4ac-157c2e70a8fa

Alternativt, om du inte har Bank id: Ladda ner hälsodeklarationen här:

halsodeklaration