Haglunds häl

Haglunds häl 2017-01-26T10:59:55+00:00

Häl och hälsena

Hälsenan är senan till musklerna i vaden, den går från musklerna till hälbenet där den fäster in. Hälsenan och vadmuskeln står för funktionen att vinkla foten neråt exempelvis för att gå upp på tå.

Haglunds häl

Vid Haglunds häl uppkommer en smärta vid hälsenans fäste. En uppluckring av benet vid hälsenans infästning mot hälbenet. Även slemsäcken i detta område kan bli påverkad, exempelvis inflammerad. Orsaken är ofta överbelastning av hälsenefästet exempelvis intensiv löp eller hoppträning.

Behandling

Inlägg eller skor som inte klämmer på fästet kan hjälpa. Vila från smärtande aktiviteter rekommenderas. Även rehabövningar kan behövas för att förbättra funktionen och avlasta det smärtande området.