Generell nacksmärta/Cervikalgi

Generell nacksmärta/Cervikalgi 2017-08-18T13:45:27+00:00

Nacken

Nacken är uppbyggd av 7 kotor som ligger staplade på varandra, mellan kotorna finns en skiva som kallas disk. På kotorna finns en kotbåge som går från kotan och bakåt, mellan kota och kotbåge finns en kanal där nerver från hjärnan ut till olika delar av kroppen går, det går också nerver från kanalen och ut mellan kotorna. Förutom detta så finns även ledband som stabiliserar nacken samt muskler och senor som möjliggör rörelse i nacken.

Generell nacksmärta

Nacksmärtor med eller utan utstrålning kan bero på olika saker. Ibland har man någon skada eller sjukdom i själva nackkotpelaren eller dess diskar som orsakar problemen. Ibland kan smärtan istället bero på exempelvis överbelastning, muskelsvaghet, överrörlighet eller långvarigt felaktigt rörelsemönster.

Behandling

Träning av nackstabiliserande muskulatur under ledning av fysioterapeut är en viktig del av behandlingen. I ett akut skede kan man också behöva smärtlindring exempelvis i form av mediciner, akupunktur, TENS eller liknande.