Frusen skuldra

Frusen skuldra 2017-11-07T11:21:21+00:00

Axelleden är en kulled med en ledkula på överarmen som ledar mot skulderbladet. Leden har stor rörlighet och den stabiliseras av en ledkapsel, ledband samt flera muskler som kallas rotatorcuff. Axelns funktion bygger på ett samspel av rörelser mellan överarmen, skulderbladet, nyckelbenet och ryggen. Axelleden begränsas upptill av ett utskott från skulderbladet (acromion), skulderhöjdsbenet, som tillsammans med ett ledband bildar ledens tak. I detta utrymme finns också en slemsäck (bursa). I axeln finns också en led mellan skulderbladsutskottet och nyckelbenet (AC-leden).

Frusen skuldra

Vid frusen skuldra eller frozen shoulder drar ledkapseln i axelleden ihop sig och axeln blir stel. Det finns två typer av frusen skuldra. Den ena uppstår utan orsak och den kallas icke traumatisk frusen skuldra. Den andra uppstår efter en skada eller operation och kallas för traumatisk frusen skuldra. Symptomen är till en början värk i rörelse och sedan tilltar värken och blir även vilovärk. Efter detta stelnar axeln till mer och mer, värken brukar då avta. Senare tinar axeln upp och blir mer och mer rörlig igen. Förloppet kan pågå under 1-3 års tid.

Behandling

Man kan behandla med smärtlindring genom olika typer av mediciner eller med andra smärtlindringsmetoder såsom kyla, akupunktur, TNS mm. Man bör också träffa en fysioterapeut för rehabträning för att försöka hålla igång funktionen så mycket det går och i slutfasen träna upp rörligheten i axeln. Det förekommer att man opererar axeln, men det är relativt ovanligt och har relativt osäker prognos.