Artroskopi i handled

Artroskopi i handled 2017-01-26T10:59:53+00:00

Artroskopi i handleden är en metod som utvecklats sedan 1980-talet. Tekniken ger möjlighet till säker diagnos (MR kamera fångar bara ca 70 % av alla skador) och i många fall åtgärd av skadan i samma seans. Samtidigt innebär denna titthålsteknik ett betydligt mindre trauma för patienten än stor öppen kirurgi.

Indikationer:

Ligament (ledbands) -skador (SL, LT, TFCC)
Instabilitet i handled och DRU-led
Broskskador och begynnande artros
Synovit – inflammation
Hjälpmedel vid svåra splittrade och ledengagerande handledsfrakturer
Vissa bencystor och ganglion
Diagnostisk artroskopi
– Handledssmärta
– Gradering av skador inför öppen kirurgi

Operationsteknik:

Handledsartroskopi utförs oftast med patienten i fullnarkos. Handleden måste hissas upp i ett torn (ARC – Traktion tower) för att handkirurgen skall få möjlighet att komma in i den snäva handleden och midcarpalleden och för att kunna ha friheten att undersöka i olika vinklar och vridningar.
Man fyller upp leden med ca 5-6 ml Marcain-Adrenalin (lokalbedövning) och går försiktigt genom huden med en skalpell, följt av trubbig dissektion med sax och peang. Handkirurgen kan därefter via olika portaler (öppningar i huden, ca 5 mm stora) med hjälp av ett instrument med kameralins (endast ca 2.5 mm tjockt) bedöma ytan på 10 ben och ca 20 ledband, via titthålsportal respektive arbetsportal. Vanligtvis använder sig handkirurgen av fyra portaler för att kunna visualisera alla handledens vinklar och vrår.

Figur 1. Olika portaler vid handledsartroskopi

Graden av eventuella skador och instabilitet kan bedömas. Vissa ledbandsskador (TFCC) och broskskador (så kallad mikrofrakturering) kan åtgärdas och lagas. Inflammation och ärrbildning efter skador kan rensas bort med så kallad shaver och vissa cystor och ganglion kan åtgärdas. Ibland visar sig skadorna vara stora och då kan handkirurgen behöva konvertera ingreppet till öppen kirurgi.

Figur 2. Aktuella portaler ritas ut, handen hissas upp och bedövning läggs in i leden.

Figur 3. Handkirurgen tittar in med kameran via en portal till vänster och undersöker ett ledband (SL) med hake via en portal till höger.

Figur 4. Här bedöms TFCC-ligamentet ha lossat från sitt fäste.

Figur 5. TFCC fästs åter ner mot ulna-benet.

Figur 6. Här är TFCC fästet stabilt, men det finns en meniskliknande skada centralt, som tas bort med så kallad shaver.

Figur 7. Handkirurgen bedömer stabiliteten mellan lunatum och triquetrum (LT) med en liten hake och man noterar här en tydlig instabilitet.

Postoperativa ordinationer:

Portalerna täcks med tejp och mjukt bandage i två veckor postoperativt räcker oftast. Detta bandage och de innersta tejparna kan tas bort av patienten själv efter två veckor.
Det är viktigt med högläge och att träna rörlighet i fingrar och axel enligt vårt träningsprogram för svullnad (se annan länk), direkt efter operation. Inte sällan krävs även specifik sjukgymnastremiss.
Om man har sytt fast TFCC ligamentet behövs dock en hög gips över armbågen i 3-4 veckor, följt av låg gips alternativt ortos i 3-4 veckor för att skydda reparationen av ligamentfästet.

Smärtlindrande, t ex i form av tabl Alvedon 665 mg, 2×3 och Oxynorm 5 mg, 1 vid behov, kan behövas efter operation. Om man rensat bort mycket inflammation är det också vanligt att doktorn ordinerar inflammationsdämpande medicin (NSAID) regelbundet, t ex tabl Voltaren T 50 mg, 1×2-3 i 2 veckor.

Komplikationer:

Komplikationer vid artroskopi i handleden är ovanligt – i genomsnitt 4.5 % av alla som opereras kan få någon smärre komplikation. Det vanligaste är postoperativ svullnad, samt känselstörning kring öppningarna i huden och över handryggen, vilket oftast ger vika inom några veckor.
Allvarliga komplikationer som sen- och nervskada, carpaltunnelsyndrom samt infektion är ytterst ovanligt.
Man skall som patient reagera på postoperativt stark smärta, feber, frossa, rodnad, rikligt läckage och bortdomning av fingrarna. Vid sådana symtom skall man ringa SportsMed (031-81 80 83). Om dessa alarmerande symtom uppträder nattetid eller under helgen, rekommenderar vi att man söker på närmaste ortoped-akutmottagning.

Med dr Jonny Andersson, Överläkare i Handkirurgi