Artros och spinal stenos

Artros och spinal stenos 2017-08-18T13:43:55+00:00

Nacken

Nacken är uppbyggd av 7 kotor som ligger staplade på varandra, mellan kotorna finns en skiva som kallas disk. På kotorna finns en kotbåge som går från kotan och bakåt, mellan kota och kotbåge finns en kanal där nerver från hjärnan ut till olika delar av kroppen går, det går också nerver från kanalen och ut mellan kotorna. Förutom detta så finns även ledband som stabiliserar nacken samt muskler och senor som möjliggör rörelse i nacken.

Artros och Spinal Stenos

Artros innebär att det blir en obalans i uppbyggnaden och nedbrytningen av ledbrosk så att det bryts ner mer ledbrosk än vad det byggs upp. Detta innebär alltså en minskning av ledbrosk, artrosen kan också orsaka benpålagringar och det kan därmed blir trångt i området med artros.

Spinal stenos betyder förträngning i ryggmärgskanalen. Detta uppkommer som ett led i allmänna åldersförändringar i halsryggen vilka kan leda till tryck på nerverna i ryggmärgskanalen. Orsaken till detta är att diskarna sjunker ihop och att det blir benpålagringar (artros) på lederna i nacken.

Förträngningen leder ibland till nervkompression vilket ger upphov till smärtor, svaghet eller känselstörningar i fumlighet i händerna. Vid avancerad stenos med ryggmärgspåverkan blir även funktionen i benen påverkad, i form av svaghet, känselbortfall, gångsvårigheter, dålig balans och ostadighet.

Behandling

Träning av nackstabiliserande muskulatur samt rörlighet under ledning av fysioterapeut är en viktig del av behandlingen. Man kan också behöva smärtlindring exempelvis med mediciner, akupunktur, TENS, tejpning etc. I vissa fall behövs en operation. Operationen innebär att man tar bort de delar av kotorna eller diskarna som trycker på ryggmärgen. Detta kan ske antingen genom ett s.k. bakre ingrepp då man går in bakifrån i nacken eller via ett främre ingrepp framtill på halsen. I samband med operationen framifrån görs vanligen en steloperation, med platta, skruvar och bur eller bur med skruvar. Ibland görs operationen bakifrån med dekompression och fixation med skruvar och stag.