Artros i tumbasen

Artros i tumbasen 2017-01-26T10:59:53+00:00

Artros (grekiska = sjuk led) innebär “ledsvikt” med symptom i form av
smärta – felställning – nedsatt rörlighet och kraft.
Orsaken till artros i tumbasen (CMC 1) är framförallt genetisk (ärftlighets-orsakad), men artros förekommer också efter tidigare ledengagerande frakturer (s k Bennetfraktur), ligamentskador med instabilitet samt efter infektion och ledinflammation.

Tumbasartros – CMC 1 ledsartros

Ärftlighetsfaktorer oftast orsaken – upp till 80% av fallen.
Kvinnor > Män (upp till 10 ggr).
30% av kvinnor efter klimakteriet => 100% hos kvinnor > 80 år.
Geografisk skillnad – Vita > Asiater.

Symtom och undersökningsfynd:

Belastningssmärta.
Eventuell instabilitet och felställning i led.
Tummen söker sig successivt in i handen och tilltagande kompensatorisk översträckning i tummens MCP-led kan noteras.
I början inte ovanligt med inflammatoriska symtom – värk, svullnad och uppdrivning.
Krepitationer i leden.
Nedsatt rörlighet, nedsatt styrka i nyckel- och pincettgrepp.
Svårt att öppna burklock, greppa kring t ex bok, pärm och att vrida om nyckel/handtag.
Röntgenfynd

Minskad ledspringa, benpålagringar (osteofyter), subchondral scleros (förtätning) och cystor (hålrum), samt i mer avancerade stadier; leddestruktion och felställning. Stadieindelning av graden av artros sker i fyra stadium enligt Eaton. Graden av artros styr till viss del valet av behandling.

Röntgenbild vid tumbasartros där ledspringan är helt borta.

Behandling – tumbasartros:

Artrosskola – anpassning ergonomiskt och yrkesmässigt.
Tumbasortos – prefabricerad alternativt individuellt anpassad, tillverkad av arbetsterapeut.
NSAID – smärtlindrande medicin.
Cortisoninjektion.
Operation – aktuellt vid:
– Smärttillstånd (värk och belastningssmärta) trots ordentlig icke-operativ behandling.
– Felställning och instabilitet.
– Uttalad subluxation med minskat öppningsgrepp och minskad tumstyrka.
– Samtidig tydlig översträckning i tummens MCP-led.

Operationsalternativ

Interpositionsartroplastik – så kallad APL-plastik eller liknande. Man tar här bort trapeziumbenet och lånar en del av APL-senan till tummen. Denna sena fäster man i botten på sårhålan där trapezium suttit och trär sedan APL igenom en annan sena (FCR). Därefter väver man ihop APL-senan i ett åtta-liknande mönster, samt stabiliserar ledkapseln. Klassisk metod med väldokumenterad god effekt. Slutresultatet kan dock dröja 6-9mån.

Artrodes – steloperation av tummens CMC led. Bra alternativ vid behov av ett starkt grepp. Gipstid 6 veckor. Läkningstid 3 månader.

Röntgenbilden nedan visar en steloperation i tummens CMC led (vid denna typ av kirurgi får leden innanför tumbasen – STT-leden – inte uppvisa artros)

Tumbasprotes – flera olika protesalternativ har tagits fram sista åren. Protesoperation möjliggör tidig rehabilitering, bibehållen rörlighet och styrka.

Protesförsörjning (se röntgenbild och operationsbild nedan)

I tidiga stadier kan artroskopisk shaving, shrinkage och stabilisering vara av visst värde (se CMC 1-artroskopibild nedan).

Postoperativt:
Viktigt med ödemprofylax (se separat vårdprogram) – högläge.
Smärtlindrande medicin – Paracetamol och vid behov Oxynorm.
Gips i 3 (protes) – 5 (APL-plastik) – 6 (steloperation) veckor. Återbesök till sköterska och arbetsterapeut för suturtagning och ofta fortsatt behandling i speciell plastortos samt successiv rörelseträning och träning av styrka.
Förväntat resultat efter operation är smärtfrihet och gott rörelseomfång vid APL-plastik (slutresultat dröjer ofta 6-9 mån), smärtfrihet och god styrka vid steloperation (rörligheten minskar och man kan inte plana ut handflatan) samt smärtfrihet, god styrka och god rörlighet vid protes-operation. Efter protesoperation rekommenderas dock regelbunden uppföljning (3 mån och årsvis) med röntgen, då man har sett viss komplikationsrisk med lossning av cup-komponenten av protesen med tiden.Med dr Jonny Andersson, Överläkare Handkirurgi