Artros i fingrar

Artros i fingrar 2017-01-26T10:59:53+00:00

Artros

(grekiska = sjuk led) innebär “ledsvikt” med symptom i form av
smärta – felställning – nedsatt rörlighet och kraft.
Orsaken till artros i fingerlederna är framförallt genetisk (ärftlighets-orsakad), men artros förekommer också efter tidigare ledengagerande frakturer och efter infektion och ledinflammation.

DIP-ledsartros – Heberdens knutor

Övre medelåldern.
Kvinnor > Män
Värk, svullnad (inflammation), instabilitet
Fluktuerande och varierande symptom/förlopp, ofta utveckling från: Belastningssmärta => Felställning och stelhet, tidsmässigt
Inte sällan generaliserad artros (även PIP – Bouchards knutor)

Symtom och undersökningsfynd:

Belastningssmärta
Eventuell instabilitet och felställning i led
I början inte ovanligt med inflammatoriska symtom – värk, svullnad.
Uppdrivning och knutor-benpålagringar (Heberden – DIP, Bouchard – PIP)
Knäppningar i leden
Nedsatt rörlighet
Mycoidcysta (se nedan)

Röntgenfynd:

Minskad ledspringa, benpålagringar (osteofyter), subchondral scleros (förtätning) samt cystor (hålrum), samt i mer avancerade stadier; leddestruktion och felställning

Röntgenbild vid både DIP- och PIP-ledsartros.

Mycoidcysta (ovan) – ganglion

Bakomliggande artros med dorsal osteofyt (benpålagring) i DIP-led (nedan).

Behandling

– handartros generellt:

Artrosskola – anpassning ergonomiskt
Ortoser, ödemprofylax, tejp/linda (Coban)
NSAID – smärtlindrande medicin
Cortisoninjektion
Operation – aktuellt vid:
– Uttalat smärttillstånd trots icke-operativ behandling
– Felställning och instabilitet

Operationsalternativ

PIP – steloperation (pekfinger, ej ring-finger) men helst protes.

 

Ingen protesmöjlighet i DIP – steloperation ett bra alternativ.

Postoperativt:

Viktigt med ödemprofylax (se separat vårdprogram) – högläge
Smärtlindrande medicin – Paracetamol och vid behov Oxynorm
Gips i 2-3 veckor. Återbesök till sköterska och arbetsterapeut för suturtagning och fortsatt immobilisering i speciell plastortos (vid steloperation i DIP) alternativt två-fingerkoppling med eventuell uppkoppling (vid protesoperation i PIP).
Förväntat resultat efter operation är smärtfrihet och god styrka vid steloperation samt smärtfrihet och bibehållen rörlighet (ej ökad rörlighet) vid protes-operation.

Med dr Jonny Andersson, Överläkare Handkirurgi