Artros i axelleden

Artros i axelleden 2017-11-08T07:41:25+00:00

Axelleden är en kulled med en ledkula på överarmen som leder mot en ledskål på skulderbladet. Axelleden har stor rörlighet och den stabiliseras av en ledkapsel, ledband samt flera muskler som kallas rotatorcuff. Axelns funktion bygger på ett samspel av rörelser mellan överarmen, skulderbladet, nyckelbenet och ryggen.

Artros

På ledkulan och ledskålen i axelleden är ledytorna täckta med ett brosklager, detta fungerar som en glidyta i axelleden. Vid artros är detta brosk förändrat vilket kan leda till smärtor och funktionsbortfall.

Behandling

I första hand är behandlingen rehabträning med anpassade övningar för att få bättre axelfunktion samt minska smärtan. Även medicinering kan vara till god hjälp. I vissa fall kan en operation med en så kallad axelprotes behövas. Man byter då ut ledkulan i axeln mot en metallkula och ledskålen byts till en ny ledskål i plast.