Resultat av patientenkät

Resultat av patientenkät

Kliniken fick mycket fint resultat på en ”KUPP-enkät” som gjordes i november 2013. Här är sammanställningen.

Patientenkät november 2013

Kupps teoretiska modell baseras på en intervjuundersökning. På basis av patienternas svar på frågorna räknas ett index fram som kan dels användas som ett mått på patienternas upplevelse på SportsMed och samtidigt vara ett underlag för kvalitetsutveckling.
Man frågar patienten om vilka faktorer som anses viktiga och hur man upplevde vårdtillfället. Relationen mellan den faktiska vårdupplevelsen och de faktorer som varje patient anses vara av betydelse skapar detta index som används i kvalitetsutvecklingen på SportsMed.

By | 2018-05-24T11:48:50+00:00 juli 21st, 2014|Arkiv|0 Comments