Alla ni som ska besöka oss på SportsMed från och med den 8/5 anmäler er i den nya receptionen i huvudentrén.  För dig som ska träffa någon av våra sjukgymnaster går du efter att ha anmält dig i kassan alltså till våra fina nya lokaler. För att hitta dessa gå till höger när du kommer in i huvudentrén, följ sedan skyltar.  För dig som ska träffa ortoped, handkirurg eller handterapeut gäller de vanliga lokalerna efter att du anmält dig i nya receptionen, gå alltså till vänster och ner för trappan.