VI BER OM URSÄKT FÖR RÖRAN!

Det pågår ett byggarbete på Carlanderska Sjukhus och vi vill göra våra kunder uppmärksamma på detta.

Huvudentrèn kommer även i fortsättningen att vara öppen.

Kunder med bil hänvisas till parkeringsplatsen som vetter mot Gyllenkrooksgatan och till Ingång E som ligger bredvid parkeringsplatsen. Skyltar finns uppsatta.

Kunder som kommer med kollektivtrafik eller till fots  kan alltså gå direkt via huvudentrèn till SportsMed.

Tack för visad förståelse!

ombyggnadCarlanderska2014-11-10

ombyggnadCarlanderska