Träningsprogram för vanliga diagnoser och efter olika operationer finns på vår

hemsida (under ”rehab”).