Behöver du om eller avboka din läkartid så skall du kontakta ditt försäkringsbolag.